tel support support-text

Gwarancja

Wszystkie usługi objętę są standardowo 2 letnią gwarancją, na podstawie faktury VAT, z możliwością jej przedłużenia nawet do 10 lat, po podpisaniu umowy serwisowej.

 

Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku:

 

  1. terminowego i całościowego opłacenia faktury za wykonanie usługi,
  2. użytkowanie wykonanej instalacji oraz urządzeń zgodnie z przeznaczeniem,
  3. przeglądy wykonywane przez pracownika firmy Idea Pro System zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  4. brak ingerencji osób trzecich w instalacje wykonane przez firmę Idea Pro System.

 

W przypadku zlekceważenia w/w warunków, gwarancja traci swoją ważność bezpowrotnie ze skutkiem natychmiastowym.

frasiek.com 2020. All Rights Reserved.

facebook