Netykieta

Zalecenia netykiety

dla przypomnienia wszystkim użytkownikom internetu, poniżej skrócony zbiór najważniejszych zasad obowiązujących podczas czynnego udziału w grupach dyskusyjnych, forach oraz pisaniu maili.

  • Dla grup i list dyskusyjnych są to:
  • zakaz pisania wulgaryzmów;
  • zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron);
  • zakaz wysyłania tak zwanych łańcuszków szczęścia;
  • nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania;
  • stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie, np. sposób kodowania polskich liter, zasad cytowania, możliwości wysyłania (lub nie) wiadomości formatowanych w HTML-u, możliwości dołączania (lub nie) plików binarnych, co zwykle jest szczegółowo opisane w FAQ danej grupy;
  • zakaz nadmiernego cross-postowania, czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz;
  • zakaz wysyłania listów (e-maili) do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosuje się kopię ukrytą);
  • zakaz pisania nie na temat (OT – off-topic);
  • zakaz pisania kilka razy z rzędu (szczególnie restrykcyjnie używany na forach posiadających funkcję edycji postu);
  • zakaz odpowiadania nad cytowanym fragmentem (top-posting);
  • zakaz ciągłego pisania wiadomości wielkimi literami;
  • zakaz nadużywania interpunkcji;
  • zakaz prowokowania kłótni, czyli trollowania.
  • Dla usług interaktywnych (IRC, komunikatory, czaty, fora dyskusyjne na stronach WWW) są to:
  • obowiązek korzystania z funkcji „Szukaj” na forach, przed założeniem nowego wątku (na omawiany już temat/problem);
  • zakaz floodowania;
  • nakaz zapoznania się z zasadami – FAQ danego kanału/forum/czatu i przestrzeganie zawartych tam zasad szczegółowych;
  • zakaz nagabywania osób, które sobie tego nie życzą;
  • zasady dotyczące znaków diakrytycznych – użytkownicy niektórych kanałów IRC nie życzą sobie używania polskich liter, natomiast na forach internetowych pisanie bez polskich znaków diakrytycznych bywa źle widziane; sprawy te regulowane są czasem przez lokalną netykietę lub FAQ, jak np. dla polskiej sieci IRC[2];
  • dopuszczalne jest korzystanie z różnych języków na kanałach wielonarodowościowych;
  • zakaz ciągłego pisania wielkimi literami;
  • zakaz pisania naprzemiennie wielkich i małych liter (tzw. nowomowa internetowa, poke-pismo);
  • nakaz używania emotikon z rozwagą (mają być dodatkiem do tekstu, a nie główną treścią);
  • w dyskusjach, zwłaszcza w Usenecie i na forach internetowych zwraca się po nicku lub imieniu, jeśli rozmówca wyraża na to zgodę. Nigdy samym nazwiskiem. Nie należy
  • się obrażać, jeśli ktoś zwraca się do drugiego użytkownika „per ty”, a nie w formie grzecznościowej, i nie należy się obawiać używania takiej bezpośredniej formy;
  • zakaz nadużywania znaków interpunkcyjnych oraz emotikon[3].
  • Dodatkowo dla korespondencji elektronicznej [e-mail]:
  • nakaz trzymania się wątku w korespondencji elektronicznej lub cytowanie e-maila (w przypadku braku takiej opcji w skrzynce);
  • nakaz dopisywania wątku korespondencji pod spodem (głównie dot. e-mail);
  • zalecenie, by sygnaturka nie miała więcej niż cztery linie (do jej długości nie wlicza się linii poświęconej na delimiter);
  • przy wysyłce wiadomości do dużej, zwłaszcza nieznającej się grupy osób adresy odbiorców należy umieszczać w polu Ukryte do wiadomości;
  • zastosowanie wszelkich zasad języka polskiego;
  • zalecenie, by załączniki o dużym rozmiarze przesyłać za pomocą serwisów chmurowych[4].
  • Przykłady zachowań sprzecznych z netykietą
  • trollowanie – wpływanie na użytkownika w celu wyśmiania lub obrażenia lub prowokowanie kłótni,
  • flooding – wysyłanie identycznych wiadomości w krótkich odstępach,
  • spamowanie – wysyłanie niepotrzebnych wiadomości.

źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

Tags: