Wprowadzenie

Kurs rozpoczniemy od teorii, która pozwoli nam zrozumieć zasady działające w układach elektronicznych oraz ułatwi odczytywanie dokumentacji podzespołów.

Podstawowe jednostki:

Omy (Ω)

Poruszymy teraz zagadnienie o którym wspomniałem w w artykule o przetwornicach. Pierwsze zagadnienie to będzie tak zwana oporność prądu we wspomnianym wcześniej wężu. Dla przypomnienia, wąż symbolizuje napięcie, woda płynąca wewnątrz prąd, spinacz to rezystor, czyli pierwszy element pasywny jaki można zauważyć w każdym urządzeniu elektronicznym po jego otwarciu.

Om Ω opisuje rezystancję elektryczną. Materiał o bardzo dużej rezystancji jest izolatorem, a materiał o bardzo małej rezystancji nazywamy przewodnikiem.

liczba omów zwyczajowy sposób wyrażania wyrażenie skrótowe
1000 omów 1 kiloom 1 kΩ, 1k lub 1K
10 000 omów 10 kiloomów 10 kΩ, 10k lub 10K
100 000 omów 100 kiloomów 100 kΩ, 100k lub 100K
1 000 000 omów 1 megaom 1 MΩ lub 1M
10 000 000 omów 10 megaomów 10 MΩ lub 10 M

Napięcie i Prąd

Ciśnienie elektryczne wyrażane i mierzone jest w woltach (jednostka V).

liczba woltów zwyczajowy sposób wyrażania wyrażenie skrótowe
0,001 wolta 1 miliwolt 1 mV
0,01 wolta 10 miliwoltów 10 mV
0,1 wolta 100 miliwoltów 100 mV
1 wolt 1000 miliwoltów 1 V

Prąd elektryczny mierzony i wyrażany jest w amperach.

liczba amperów zwyczajowy sposób wyrażania wyrażenie skrótowe
0,001 ampera 1 miliamper 1 mA
0,01 ampera 10 miliamperów 10 mA
0,1 ampera 100 miliamperów 100 mA
1 amper 1000 miliamperów 1 A

Prawo Ohma

Prąd we wzorach wyrażany jest za pomocą litery I, napięcie jest reprezentowane przez literę U, a rezystancja literą R.

  • napięcie U = IxR
  • prąd I = U/R
  • rezystancja R = U/I

Moc

Wat jest jednostką pracy wykonywaną przez elektrony w obwodzie elektrycznym. Przepychając się przez układ pokonują pewien rodzaj rezystancji. W skrócie waty = wolty x ampery.

liczba watów zwyczajowy sposób wyrażania wyrażenie skrótowe
0,001 wata 1 miliwat 1 mW
0,01 wata 10 miliwatów 10 mW
0,1 wata 100 miliwatów 100 mW
1 wat 1000 miliwatów 1 W
1000 watów 1 kilowat 1 kW
1 000 000 watów 1 megawat 1 MW

Moc czyli wat we wzorach symbolizowany jest przez literę P.

  • moc P = UxI
  • napięcie U = P/I
  • prąd I = P/U